Privacy Statement RCN Advies & Training

Privacy Statement RCN Advies & Training

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van RCN Advies & Training of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Renée Niessen
Onderneming: RCN Advies & Training
Bezoekadres: Ebbingedwinger 33 9712 MA Groningen Nederland

E-mail: info@rcnadvies.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 4233 1170

KvK-nummer: 57081980

 

RCN Advies & Training is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. RCN Advies & Training is verantwoordelijke in de zin van de AVG. RCN Advies & Training is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens RCN Advies & Training, waaronder http://www.rcnadvies.nl.

RCN Advies & Training verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door RCN Advies & Training opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door RCN Advies & Training. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor RCN Advies & Training om de overeenkomst uit te voeren.

RCN Advies & Training gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt RCN Advies & Training altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door RCN Advies & Training worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, verslaglegging over het trainingstraject.
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens en e-mailadres; ¾ voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de acquisitie: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of emailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt RCN Advies & Training altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@rcnadvies.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht; 
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan RCN Advies & Training gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor RCN Advies & Training, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het leveren van producten uit de webwinkel nietstorenbordjes.nl wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij (Mijnwebwinkel en PostNL). Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij. Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van payment providers (Moneybird en Mollie). Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder (ZZPerfect). Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor het versturen van de nieuwsbrief van RCN Advies & Training wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@rcnadvies.nl.

De nieuwsbrief en verzameling van gegevens

U ontvangt de nieuwsbrief van RCN Advies & Training alleen indien u klant of cursist geweest bent bij RCN Advies & Training of als u expliciet toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief heeft gegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan in de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief van RCN Advies & Training bevat onzichtbare tracking links waardoor RCN Advies & Training kan zien of en wanneer u de nieuwsbrief geopend heeft. Indien de nieuwsbrief klikbare links bevat, wordt tevens geanalyseerd of u op de links heeft geklikt.

Cookie Statement – RCN Advies & Training

De website van RCN Advies & Training maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: Cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld om uw voorkeuren te onthouden en om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Tevens stellen Cookies RCN Advies & Training in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van RCN Advies & Training, de optimalisering daarvan en overeenkomstig de wensen van gebruikers aan te passen.

Uitschakelen Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen zodat u geen cookies ontvangt. Dit heeft geen consequenties voor de gebruiksmogelijkheden van de website. Cookies van derden Er worden op de website geen cookies van derden geplaatst.

Functionele Cookies

RCN Advies & Training maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. Deze functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Door middel van Functionele Cookies zorgt RCN Advies & Training er voor dat de website goed functioneert.

Daarnaast maakt RCN Advies & Training gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk cookies niet te accepteren of cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit heeft geen consequenties voor de gebruiksmogelijkheden van de website. Bij vragen over cookies kunt u terecht bij RCN Advies & Training.

Marketing Cookies

Op de website van RCN Advies & Training worden geen marketing Cookies geplaatst van RCN Advies & Training of van derden.

Analytische / Statistiek Cookies

RCN Advies & Training maakt met behulp van derden gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website van RCN Advies & Training te onderzoeken en aan de hand daarvan te optimaliseren. Analytische Cookies die door RCN Advies & Training worden opgeslagen en bekeken:

 • Vanaf welke pagina u op de website terecht bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt
 • Welke pagina’s u op de website bezoekt
 • Vanaf welke locatie u de website bezoekt
 • Welke internetprovider u gebruikt om de website te bezoeken